Neiede Vesterskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010501-2

Fredningsnr.
27289

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,2 m x 25 m. Toppen afgravet. I top og sider store hule nedgravninger. Alt dog tilgroet. Græs med enkelte træer. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En med Træer bevoxet Høi, hvis Top er udjevnet. Nø-Sv 59' i Diameter.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,2 x 25 m.. Toppen afgravet. I Top og Sider store hule Nedgravninger. Alt dog tilgroet. Bevokset m. Græs og enkelte Træer. I Skov.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rettet i forbindelse med registrering af sb. 42. Koordinaterne er taget fra Fredede Fortidsminders database.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)