Neiede Vesterskov
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010501-1

Fredningsnr.
27288

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 30 m. Ca. 10 m fra nordsiden står den vestre del af en jættestue orienteret Ø-V, bestående af 9 sidesten og en ved enden nedfalden sten (dæksten). Af gangen, der udgår mod syd er et 9 m langt stykke tilbage. Stykket nærmest kammeret mangler. I gangens østside 7 sten, i dens vestside ses 4 sten. I samme høj har stået en anden jættestue vester for den første, deraf er 1 endesten af kammer og et 7 m langt af gangen tilbage. Gangen udgår mod syd, 7 sten ses i dens østlige side, 4 sten i dens vestlige side. På flere steder på højen ligger flyttede sten, for en del skjult af højfylden. Bevokset med træer i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En flad, afgraven Høi, Nø-Sv 84' i Diameter. 25' fra Nordsiden staaer den nordvestlige Deel af en Gangbygnings Kammer (Retning Nv-Sø), bestaaende af 9 Sidestene og en ved Enden nedfalden Steen (Dæksteen). Af Gangen (Retning N.Nø-S.Sv) er et 23 1/2 langt Stykke tilbage. I samme Høi har staaet en anden Gangbygning, vestlig for den første; deraf ere en Endesteen af Kamret og et Stykke af Gangen, 17 5/12' langt, tilbage. Paa flere Steder ligge flyttede Stene, for en Deel skjulte af Høifylden. Høien er bevoxet med Træer.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 30 m. Ca. 10 m. fra Nordsiden staar den vestre Del af en Jættestue orienteret Ø-V, bestaaende af 9 Sidesten og en ved Enden nedfaldet Sten (Dæksten). Af Gangen, der udgaar mod Syd er et 9 m. langt Stykke tilbage. Stykket nærmest Kammeret mangler. I Gangens Østside 7 Sten, i dens Vestside ses 4 Sten. I samme Høj har staet en anden Jættestue vester for den første, deraf er 1 Endesten af Kammer og et 7 m. langt stykke af Gangen tilbage. Gangen udgaar mod Syd, 7 Sten ses i dens østlige Side, 4 Sten i dens vestlige Side. Paa flere Steder paa Højen ligger flyttede Sten, for en Del skjult af Højfylden. Bevokset m. Træer. I Skov.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)