Holmgrd.
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010501-3

Fredningsnr.
272810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest 1,5 m x 18 m, heri rester af en jættestue orienteret SV-NØ. Tilbage af jættestuen er den NØ. del (vel nærmest halvdelen af kammeret), der er sat af 5 store stenblokke (ingen overligger). Mod NV ses gangen, der i SV siden har 7 sten og i NØ siden 8 sten. Ca. 2 m fra kammeret er en tærskelsten. Gangstenene nærmest kammeret mangler, men ellers er gangen ret fuldstændig. Bevokset med krat.
Undersøgelsehistorie  (10)
1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Levningerne af en Høi, Syd for Veien, en ødelagt Gangbygning (Kamrets nordøstlige Ende og et Stykke af Gangen). Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest 1,5 x 18 m., heri Rester af en Jættestue orienteret SV-NØ. Tilbage af Jættestuen er den n.ø.-re Del (vel næsten Halvdelen af Kammeret), der er sat af 5 store Stenblokke (ingen Overligger). Mod NV ses Gangen, der i SV-Siden har 7 Sten og i NØ-Siden 8 Sten. Ca. 2 m. fra Kammeret er en Tærskelsten. Gangstenene nærmest Kamret mangler, men ellers er Gangen ret fuldstændig. Bevokset m. Krat.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Gangen ikke som angivet på blå kort mod NV, men mod SØ. Iøvrigt som beskrevet, hvad kammer og gang angår. Bevokset med en halvgammel eg N for kammeret, en halvgammel tjørn ved gangens SV-hjørne og et halvgammelt løvtræ på gangbund nær kammer. 2 mindre tjørne på kammerbund. Iøvrigt tæt bevokset med løvkrat, der kun kam passeres fra N, hvorfra kammeret kan nås. Gangen helt kratdækket. Monumentalt beliggende på top af bakke, hvorfra udsigt viden om, bl.a. og ikke mindst over Arresø. Bør i høj grad friseres i form af fjernelse af al bevoksning med undtagelse af egen N for kammeret og måske tjørnen ved gangudmundingen i højfod. Masser af kvas på højen. Marksten, herunder vel også randsten, henlagt på sydfod. Højens bevoksning vil blive ryddet af 10. kontor. ** Seværdighedsforklaring ** Skønt kun et halvt kammer til stde ikke uinteressant på grund af den lange gang. Fantastisk udsigt. Ikke offentligt tilgængelig, men beliggende blot 10 m fra offentlig vej i N. Herpå parkeringsmulighed - dog ikke uden risiko p.gr.a. vejensuoversjuelighed. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1990 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-270
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen blev ryddet for krat og enkelte træer. Højen blev tilført 32 m3 jord for at jævne overfladen. Højen blev tilsået med græs. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)