Præstegrd.'s Mark
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-4

Fredningsnr.
272728

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2727-26, 28, 29, 30, 31. Tingl.: 10/12 1914 (Forpagter Fr. Rasmussen). Afmærkn.: MS ( 1931, F. Stoltze) Høj 3,5 m x 25 m (N-S) x 37 m (Ø-V). De vestligste 12 m gør et forgravet indtryk og hører muligvis ikke med til hø- jen. I den vestre rand af den forgravede del ligger 8 store sten, antagelig randsten på sekundær leje og 10 noget mindre sten. Højens overflade meget ujævn. Randsten: N: 5, Ø: 4, S: 4. Græsgroet med træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sex Høie [sb.2-7], hvoraf kun No. [sb.] 6 kunde opmaales, da Marken er bevoxet med Rug. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 25 ( N-S ) x 37 ( Ø-V ) m.. De vestligste 12 m. gør et forgravet Indtryk og hører muligvis ikke med til Højen. I den vestre Rand af den forgravede Del ligger 8 store Sten, antagelig Randsten paa sekundær Leje og 10 noget mindre Sten. Højens Overflade meget ujævn. Randsten: N: 5, Ø: 4, S: 4. Græsgroet m. Træer.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Anlægget består af den egentlige høj i Ø og en mindre højrest i V, adskilt fra Ø-højen af en N-S-gående slugt med bundniveau, modsvarende højfod. V-delen ca. 6 m i Ø-V, 20 m i N-S og 1 m høj. Endkelte tildels overgroede sten på V-delens V-side. Ingen randsten synlige. Ø-højen bevokset med 8 gamle løvtræer på sider og ved fod, hvortil spredte, unge løvtræer samt løvkrat ved Ø- og især S-fod. V-højen og slugten mellem højene bevokset med 4 gamle løvtræer samt en del krat langs S-fod. Iøvrigt græsklædte. Udtjente markredskaber henstillet ved Ø-fod af Ø-høj. Beliggende i ager nær veje og bygninger. Sanering i form af fjernelse af krat og en del af træerne ville pynte. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:26-27 og :29-32 en særdeles seværdig gruppe - vel en af Sjællands fornemste. Formentlig offentlig adgang (naturfredede arealer om de fleste høje). Fuldt synlig fra offentlig vej, hvorpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)