Tvillinghøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-2

Fredningsnr.
272726

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Dobbelthøj

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2727-26, 28, 29, 30, 31. Tingl.: 10/12 1914 (Forpagter Fr. Rasmussen) Afmærkn.: MS (1931 F. Stoltze) Tvillinghøj 3,5 x 28 m (N-S) x 44 m (Ø-V). Randsten : V: 3, N: 15, Ø: 2, S: 2. Velbevarede, græsklædte med spredte træer.
Undersøgelsehistorie  (12)
1854 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1854 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1854 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sex Høie [sb.2-7], hvoraf kun No. [sb.] 6 kunde opmaales, da Marken er bevoxet med Rug... No. [sb.] 2 [[-2a]] er en tvillinghøi, hvori den daværende Sognepræsts Sønner (1857) fandt en Segl og en Kniv af Bronze (Mno. 16452).[i sb.2A]. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvillinghøj 3,5 x 28 (N-S) x 44 (Ø-V) m. Randsten: V: 3, N: 15. Ø: 2, S: 2. Velbevarede, græsklædte m. spredte Træer. II forbindelse med 2727.26 er fredet et trekantet areal m. en stenrække. Jævnfør j.nr. 1322/61.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. FM-granit på begge høje. V-højen bevokset med 4 gamle løvtræer, 1 udgået fyr samt en del spredte, unge løvtræer, hvortil lidt løvkrat ved N- og S-fod. En buskklynge ved SV-hjørne. Ø-højen bevokset med 9 gamle løvtræer, især nederst på Ø-siden, hvortil spredte, unge løvtræer langs N- og S-fod. Randstenene overgroede. Omgivet af ager i N, Ø og S samt af naturfredet areal i V af karakter som overdrev på vej til at springe i skov. Tæt på V-fod af V-høj er opstillet en campingvogn. Sanering i form af fjernelse af krat og en del af de unge træer ville pynte, men er ikke nødvendig, da begge højes konturer træder tydeligt frem, som bevoksningen er p.t. I det naturfredede lille område V og SV for den vestlige høj ligger 4 sten på række (de 2 nordligste i sænkningen i markoverfladen). Stenrækken er fredet. Stenene ses næsten ikke i markoverfladen, da de er overgroede med mos og græs. Campingvognen står N for stenene i det naturfredede område. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:27-32 en særdeles seværdig højgruppe. Formentlig offentlig adgang via det naturfredede areal. Fuldt synlig fra offentlig vej i S, hvorpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
”Tvillinghøj”, den vestlige del af to sammenhængende høje, i alt 3,5 x 28 (N-S) x 44 (Ø-V) m. Randsten: V: 3, N: 15. Ø: 2, S: 2.

Litteraturhenvisninger  (0)