Præstegrd.'s Mark
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-5

Fredningsnr.
272729

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2727-26, 28, 29, 30, 31. Tingl.: 10/12 1914. (Forpagter Fr. Rasmussen). Afmærkn.: MS (1931, F. Stoltze). Høj 3 m høj. Foden firkantet og målene her: V: 18, N: 17, Ø: 20, S 17 m. Randsten: V: 6, N: 2. Større afgravning af højsiden mod NV, og i det hele taget flade afgravninger i top og sider. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1807 Registrering via historisk dokumentation
Folkemuseet
På kort 1807 over Præstegaardsmarken oplyses at gravhøjen kaldes Keyletornshøy.

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sex Høie [sb.2-7], hvoraf kun No. [sb.] 6 kunde opmaales, da Marken er bevoxet med Rug. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 m. høj. Foden firkantet og Maalene her: V: 18, N: 17, Ø: 20, S: 17 m.. Randsten: V: 6, N: 2. Større Afgravning af Højsiden mod NV, og i det hele taget ses flade Afgravninger i Top og Sider. Græsgroet. I Ager.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med 4 gamle løvtræer (eg og bøg) på N- og V-side, 2 af dem nær top. 4 unge bøge på S-side. Iøvrigt en del ret tæt krat, især på N- og S-side. Bør saneres for skæmmende krat og for de unge træer. I dyrket mark, men kun 15 m fra markvej. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen ved 2727:26-28 og 30-32 en særdeles seværdig højgruppe. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig fra offentlig vej i S. Herpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)