Præstegrd.'s Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-6

Fredningsnr.
272730

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2727-26, 28, 29, 30, 31. Tingl.: 10/12 1914 (Forpagter Fr. Rasmussen) Afmærkn.: MS (1931, F. Stoltze). Høj 3,5 m høj. Foden firkantet og målene her: V: 28, N: 23, Ø: 23, S: 28 m. Randsten: S: 2, N: 1, Ø: 1, V: 0. Siderne ujævne, græsgroet og med ret tæt krat.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sex Høie [sb.2-7], hvoraf kun No. [sb.] 6 kunde opmaales, da Marken er bevoxet med Rug. No. [sb.] 6 er afgraven i Siderne, navnlig imod V og Ø, Toppen flad. 78' i Diameter Nø-Sv; paa Sydsiden 12 3/4' høi. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 m. høj. Foden firkantet og Maalene her: V: 28, N: 23, Ø: 23, S: 28. Randsten: S: 2, N: 1, Ø: 1, V: 0. Siderne ujævne, græsgroet og med ret tæt Krat.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med en gammel gran samt masser af unge løvtræer, næsten krat. Beliggende på naturfredet areal, der forbinder højen med 2727:31 og går et stykke mod Ø og N. Udenfor dette dyrket mark. Randstenene nu jorddækkede. Bør saneres for skæmmende krat. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:26-29 og :31-32 en seværdig højgruppe. Formentlig offentlig adgang via det naturfredede areal. Fuldt synlig fra offentlig vej, hvorpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)