Præstegrd.'s Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-7

Fredningsnr.
272731

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2727-26, 28, 29, 30, 31. Tingl.: 10/12 1914 (Forpagter Fr. Rasmussen) Afmærkn.: MS (1931, F. Stoltze) Høj 3,5 m høj. Foden firkantet og målene her: N: 19, Ø: 28, S: 20, V: 23 m. Randsten: N: 1, vestsiden en del afgravet. Top og sider ujævne. Bevokset med græs, buske og træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sex Høie [sb.2-7], hvoraf kun No. [sb.] 6 kunde opmaales, da Marken er bevoxet med Rug. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 m. høj. Foden firkantet og Maalene her: N: 19, Ø: 28, S: 20, V: 23 m.. Randsten: N: 1. Vestsiden en Del afgravet. Top og Sider ujævne. Bevokset med Græs, Buske og Træer.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med 12-14 gamle løvtræer på siderne (eg, bøg, birk), hvortil lidt løvkrat ved fod, især i Ø og SØ. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i naturfredet areal af overdrevskarakter, der forbinder højen med 2727:30 og går et stykke mod Ø. I V dyrket mark. Bør saneres i form af fjernelse af krat og en del af træerne. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:26-30 og :32 en særdeles seværdig højgruppe. Formentlig offentlig adgang via det naturfredede areal. Fuldt synlig fra offentlig vej, hvorpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)