Præstegrd.'s Mark
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-8

Fredningsnr.
272738

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj 2,5 m x 12 m. Afgravet fra alle sider og tildannet som konisk virkende udsigtshøj. Trappe og håndstore sten mod NV. Græsgroet og med lidt buskvækst.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi paa Toppen af en Bakke i Præstegaardens Have. Den er nu omdannet til en Udsigtshøi, men existerede, førend den paagældende Lod indlemmedes i Haven. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 12 m.. Afgravet fra alle Sider og tildannet som konisk virkende Udsigtshøj. Trappe og haandstore sten mod NV. Græsgroet og m. lidt Buskvækst.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt. Tværmålet rimeligt sandsynligt, højden overvurderet, næppe over 2 m høj. Bevokset med en gammel eg på toppen, iøvrigt græsklædt. Beliggende på kirkegårdsudvidelse nær vestskel af denne ind mod byen. Kirkegårdsarealet udlagt med velplejet græs med grusbelagte, stenkantede stier. En af disse slynger sig rundt langs højfod i NØ, Ø og SØ. Gravene afgrænset af lave bøgehække om de hidtil nedsatte to gravgrupper, begge beliggende op mod højen i små 10 m afstand mod hhv. NØ og SØ. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Opfattes næppe af offentligheden som høj på grund af den koniske form. Offentligt tilgængelig via kirkegården. Parkeringsplads over for kirken. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)