Huulhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-11

Fredningsnr.
272727

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2727-27, 32. Høj "Hulhøj" 3 m høj. Foden nærmest firkantet, og dens mål er: V: 18, N: 12, Ø: 20, S: 9 m. Der er gravet kraftigt af alle sider, mest dog Vest- og østsiden. Græsklædt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Huulhøi", stærkt afgraven fra V. 11' høi,53' i Diameter Nø-Sv. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Hulhøj" 3 m. høj. Foden nærmest firkantet, dens Maal er: V: 18, N: 12, Ø: 20, S: 9 m.. Der er gravet kraftig af alle Sider, mest dog Vest- og Østsiden. Græsklædt. I Ager.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med 3 unge ege ved højfod i N, Ø og S samt en tilsvarende på toppen. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i ager med vestfod få meter fra privat markvej. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:26 og :28-32 en særdeles seværdig gruppe. Også seværdig som enkelthøj på trods af de kraftige afgravninger af Ø- og V-side. Ikke offentligt tilgængelig; men privat markvej fører til højen fra offentlig vej i S. Tildels synlig fra offentlig vej i S. Herpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)