Bredhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-12

Fredningsnr.
272732

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2727-27, 32. Høj 2 x 26 m. Virker lidt udjævnet. Toppen affladet. Græs- og lynggroet i udyrket græsstykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bredhøi", afgraven og overpløiet. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Bredhøj" 2 x 26 m.. Virker lidt udjævnet. Toppen affladet. Græs-lynggroet i udyrket Græsstykke.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med lave, knudrede ege ved fod og et par unge ege på topfladen. Iøvrigt græsklædt. Beliggende på bakketop i udyrket areal af karakter som overdrev på vej til at springe i skov. Pæn afstand fra højen til dyrkede arealer i N, Ø og S. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:26-31 en særdeles seværdig højgruppe, hvoraf denne dog er den mindst seværdige som enkelthøj betragtet. Formentlig offentlig adgang via det det udyrkede (naturfredede?) areal. Ikke synlig fra offentlig vej. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)