Grd.Steenland
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-22

Fredningsnr.
272736

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Dobbelthøj

Fredningstekst
Tingl.: Dekl. tingl. 25/5.1943. Aflyst 20/12 1960. Ny tingl. 20/12 1960. Beskrivelse 1942: Høj 3,5 x 23 m. Toppen lidt affladet. Overfladen ujævn. Rand- sten: Ø: 1, S: 5. Græsgroet og beplantet med fyr. Højen er forbundet med høj sb.23 ved en ca. 3 m lang vold (N-S), ca. 1 m høj og så bred som højene. Beskrivelse 1960: Høj, 3,5 x 23 m. Toppen lidt affladet. Overfladen ujævn. 1 randsten mod øst. I højens sydfod findes en nyere, nu til- groet nedgravning. Græsgroet og beplantet med fyr. Højen er forbundet med Sb. 23 ved en ca. 3 m lang vold (nord-syd), ca. 1 m høj og så bred som højene.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, noget afgraven i Siderne. I det nordvestlige Hjørne sees nogle store Stene. 50' i Diameter N-S, 9-10' høi. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 23 m.. Toppen lidt affladet. Overfladen ujævn. Randsten: Ø: 1. Græsgroet og beplantet m. Fyr. Højen er forbundet med høj 23 ved en ca. 3 m. lang Vold (N-S), ca. 1 m. høj og saa bred som højene. J.nr. 1389/60 om ændringerne i beskrivelserne.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med 3 ret store ege på hhv. top og højt på N- og V-side. 3 gamle fyrre på S-side. hertil spredte, lave løvtræer v højfod. Iøvrigt græsklædt. En rævegrav på S-siden og to andre på forbindelsesstykket mellem højen og 2727:37. På forbindelsesvoldens V-side 6 store marksten, der tydeligvis har ligget der længe. Beliggende på dyrket mark. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:33 og :37 en særdeles seværdig højgruppe, fuldt synlig fra offentlig vej i S. En rasteplads her med passende skiltning burde overvejes. Ikke offentligt tilgængelig. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)