Grd.Steenland
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-23

Fredningsnr.
272737

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Dobbelthøj

Fredningstekst
Tingl.:Dekl. tingl. 25/5-1943. Aflyst 20/12 1960. Ny tingl. 20/12 1960. Beskrivelse 1942: Høj 2,5 m x 17 m. I toppen og SØ-side en større kløftartet nedgravning. Iøvrigt afgravning af højsiden især mod Ø og V. Mod SØ ses 3 sten, antagelig flyttede randsten, mod syd ses 1 randsten på plads og lidt højere oppe på højen en stor stenblok, hvorunder en mindre men dog stor sten, begge an- tagelig på sekundært leje. Græsgroet med lidt fyr. I ager. Forbundet med høj sb 22 med en 3 m lang (N-S) vold, ca. 1 m høj og så bred som højene. Beskrivelse 1960: Høj, 2,5 x 14 m. I toppen og sydøstsiden ses en større kløft- artet, tilgroet nedgavning. I denne ses en stor stenblok. Højtoppen er stejlt afgravet imod øst. I højens østfod findes en kraftig randsten. Højen er i almindelighed stærkt for- gravet og uregelmæssig. Græsgroet med lidt fyr, i ager. Højen er forbundet med sb 22 ved en ca. 3 m lang vold (nord- syd), ca. 1 m høj og så bred som højene.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En noget afgraven Høi; i det sydøstlige Hjørne sees enkelte store Stene. Bevoksning: 1988: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 14 ]17[ m.. I Toppen og SØ- Side en større kløftartet Nedgravning. Iøvrigt Afgravning af Højsiden især mod Ø og V. Mod Ø ses 1 Randsten paa Plads og lidt højere op paa Højen en stor Stenblok, hvorunder en mindre men dog stor Sten. Græsgroet m. lidt Fyr. I Ager. J.nr.1389/60 om ændringerne i beskrivelserne.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt. Tværmålet rimeligt sandsynligt, men højden overvurderet, næppe over 2 m. Bevokset med 2 gamle fyrre på N-side og 2 gamle løvtræer i SV. Lidt løvkrat/buskvækst i SØ. Fritliggende i ager. Mål: 2x17x17 m. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:33-36 en særdeles seværdig højgruppe, fuldt synlig fra offentlig vej i S. En rasteplads med skiltning her burde overvejes. Ikke offentligt tilgængelig. Bevoksning: 1988: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)