Holmgrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-30

Fredningsnr.
282731

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj, 19 m øst-vest, 14 m nord-syd og 3/4 m høj. Siderne er stejle og på topfladen ses 5 større sten med spor efter sprængning. Overfladen er ujævn. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1857 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1857 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En sløifet Langdysse, Retning V-Ø. Deri stod et af 4 Stene dannet, kisteformet Kammer, som sløifedes i 1857 og hvorfra indsendtes til Museet f.d.n.Olds. 3 Kiler og 1 Flække af Flint. (Mno. 16970-71). NB. Gaardens Bygninger ere for et Par Aar siden flyttede ud fra Byen og staae nu Syd for den Markvei, som fører ud til Skjævinge-Store Lyngby Vei, og ere ei afsatte paa Maalebordskortet.

1887 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0044
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0044
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj, 19 m øst-vest, 14 m nord-syd og 3/4 m høj. Siderne er stejle og på topfladen ses 5 større sten med spor efter sprængning. Overfladen er ujævn. Græsklædt i ager.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)