Junghøi
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-34

Fredningsnr.
28277

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj 2,5 x 27 m. Foden næsten lodret afskåret i skellet mod øst, og står med ca. 1,5 m tilgroet skrænt. Foden afskåret mod nord. Iøvrigt velbevaret. Græs- og lynggroet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Junghøi", hvis mindste, østlige Deel ligger i Skjellet til Junghøigaard og er afgraven. C. 12' høi, 70' i Diameter N-S. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 27 m.. Foden næsten lodret afskaaret i Skellet mod Øst, og staar med ca. 1,5 m. tilgroet Skrænt. Foden afskaaret mod N. Iøvrigt velbevaret. Græs- og Lynggroet. I Ager. @ Ang. stærkstrømsledning i nærheden af højen se j.nr. 864/41.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal besigtigelse
Journal nr.: 402/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,3 x 26,0 x 20,0 m. Stejl skrænt i Ø-siden som følge af afpløjning i ældre tid; højen ligger i skel. Også lidt afpløjet ved N-højfod. To små nedgravninger i højtop; den ene 1,5 x 1,0 m. stor og 30 cm. dyb, mens den anden er 1,0 x 1,0 m. stor og 20 cm. dyb. Hullerne er af ældre dato, da de næsten er opfyldt ved formuldning. Den opgravede fyld er ikke synlig mere. Skaden er for gammel og ubetydelig til at forfølge den; bør opfyldes ved lejlighed. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Pleje bør foretages ved fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)