St.Lyngby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-38

Fredningsnr.
272725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest 1,5 m høj. Foden nærmest trekantet og målene følgende: Ø: 27, S: 14, V: 25 m. Hulning mod vest. Ujævne sider. Græs- groet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest 1,5 m. høj. Foden nærmest trekantet og Maalene følgende: Ø: 27, S: 14, V: 25 m.. Hulning mod Vest. Ujævne Sider. Græsgroet. I Ager.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. En markvej N-S langs højresten, hvoraf kun V-siden står tilbage. Bevokset med en stor fyr nordligt på topfladen. Sydlige halvdel dækket af tæt krat af hybenrose. Hybenrose også øverst på den stejle skrænt mod markvej i Ø. Iøvrigt græsklædt. Levende hegn mod græsareal tæt V for V-fod. Sanering i form af rydning af krat ville pynte; men er formålsløs, da næppe nogen ville besøge højen. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Tilgængelig via privat markvej. Ikke synlig fra offentlig vej. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)