Grd.Flintholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-44

Fredningsnr.
272733

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Dobbelthøj

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj 3 x 19 m. Top og sider ujævne og afgravede. I toppen ses noget af en flad sten. Græsbevokset med fyr. Højen er forbundet med høj sb. 45. (Høj sb 44 og 45 har tjent som skydevold).
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt afgraven Høi; i Udkanterne ere Leerkar med brændte Been og Bronzepincetter fundne. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

1887 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 19 m.. Top og Sider ujævne og afgravede. I Toppen ses noget af en flad Sten. Græsbevokset m. Fyr. Højen er forbundet med Høj 45 (se under denne).

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med en næsten udgået, gammel fyr nordligt på topfladen og en anden - med lidt mere liv i - ved SØ-fod. hertil en ung birk på N-side samt 6 få år gamle (måske selvsåede, måske plantede) fyrre især på NV-side øverst oppe. Et par løvfældende buske/unge træer v. fod. Iøvrigt græsklædt. En rævegrav på SØ-side. Omgivet af dyrket mark til alle sider. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:34-37 en særdeles seværdig højgruppe, fuldt synlig fra offentlig vej i S. En rasteplads med skiltning herpå burde overvejes. Ikke offentligt tilgængelig. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)