Grd.Flintholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-45

Fredningsnr.
272734

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Dobbelthøj

Fredningstekst
Høj 4 x 20 m. Siderne en del afgravet og ujævne. Mod vest ses 2 randsten. Højen er forbundet med høj 44 ved en 10 m lang vold (N-S), der er 1,8 m høj og så bred som højene den forbinder. Ca. midt op ad højens sydside har ejeren som dreng fundet en urne med brændte ben, da han gravede efter bly. (Høj 44 og 45 har tjent som skydevold). Højen er græsgroet med enkelte fyr.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, noget afgraven. I den vestlige Side sees en Kreds af middelstore Stene. Nø-Sv 52' i Diameter, 13' høi. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 x 20 m.. Siderne en Del afgravet og ujævne. Mod Vest ses 2 Randsten. Højen er forbundet med høj 44 ved en 10 m. lang Vold (N-S), der er 1,8 m. høj og saa bred som Højene den forbinder. Ca. midt op ad Højens Sydside har Ejeren som Dreng fundet en Urne m. brændte Ben, da han gravede efter Bly (høj 44 og 45 har tjent som Skydevold). Højen er græsgroet m. enkelte Fyr.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevokset med 4 gamle fyrre højt på N-siden. yderligere 4 gamle fyrre ved V-fod. Lidt løvkrat ved S-fod. Iøvrigt grsklædt. En stor dynge marksten - også meget store - ved V-fod, dog ikke synlige fra offentlig vej i S. 2.4.89. Stenbunken er virkelig stor og kan ses fra landevejen i N. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:33 pg 35-37 en særdeles seværdig gruppe, fuldt synlig fra offentlig vej i S. En rasteplads herved med et skilt burde overvejes. Ikke offentligt tilgængelig. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)