Skolelodden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-49

Fredningsnr.
272735

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Beskrivelse 1942: Høj 4 m høj. Foden nærmest firkantet. Målene her: N: 17, V: 24, S: 13, Ø: 26 m. Mod nord ses 3 randsten. I den syd- lige side en større nedgravning og affladning. På den flade terrasse ses 2 rækker sten orienteret Ø-V og med 1 m's af- stand mellem rækkerne. I den nordlige række ses 6 sten, i den sydlige 9 sten (koltringen). Een stor sten rejst på top- pen. Disse sten antagelig sekundær anlæg. Græsgroet. I ager. Beskrivelse 1960: Høj 4 m høj. Foden nærmest firkantet. Målene her: N: 17, V: 24, S: 13, Ø: 26 m. Mod nord ses 3 randsten. I den syd- lige side en større nedgravning og affladning. Een stor sten rejst på toppen. Græsgroet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Tvillinghøi, Retning NNø-SSv. Stærkt afgraven paa den vestlige og østlige Side. 100' i Diameter NNø-SSv. 9-10' høi. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 m. høj. Foden nærmest firkantet. Maalene her: N: 17, V: 24, S: 13, Ø: 26 m.. Mod Nord ses 3 Randsten. I den sydlige Side en større Nedgravning og Affladning. ] Paa den flade Terrasse ses 2 Rækker sten orienteret Ø-V og med 1 m's Afstand mellem Rækkerne. I den nordlige Række ses 6 Sten, i den sydlige 9 Sten (Koltringer). Disse Sten antagelig sekundære Anlæg [. Een stor Sten rejst paa Toppen. Græsgroet. I Ager. @ J.nr. 1391/60: stenrækkerne borte.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dimensioner iflg. blå kort eftermålt, men rimeligt sandsynlige. Bevkset med en lav, halvgammel eg på SV-side, en stor løvfældende busk på SØ-side og et ungt løvtræ på N-fod. Iøvrigt græsklædt. Rævegrav øverst på S-side. Beliggende frit i dyrket mark. Mål: 4x25x15 m. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2727:33-34 og :36-37 en særdeles seværdig højgruppe, fuldt synlig fra offentlig vej i S. En rasteplads her med skiltning burde overvejes. Ikke offentligt tilgængelig. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)