Hanebjerg Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010504-58

Fredningsnr.
28278

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/5 1889 (Gdr. Bendt Frederiksen) Diplom Høj 5,5 m x 30 m. Toppen affladet. I østre side over et større stykke en indhulet tilgroet afgravning. 1 randsten mod N. Køn høj. Græsgroet med lidt lyng. I ager. NMI: "Hanebjerg"
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hanebjerg Høi. V-Ø 84' i Diameter, 12 1/2' høi; den er flad i Toppen, græsbevoxet og vel bevaret, men noget afgraven i den østlige Side, hvorfra en stor Steen forlængst er bortført. Den ligger høit og kan sees viidt fra. Skjænket til Fredlysning af Eieren. Bevoksning: 1982: Græs

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Hanebjerg" 5,5 x 30 m.. Toppen lidt affladet. I østre Side over et større Stykke en indhulet tilgroet Afgravning. 1 Randsten ses mod N. Køn Høj. Græsgroet m. lidt Lyng. I Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 4,3 x 28,0 x 27,0 m. Flad top; 3,0 x 3,0 m. stor sænkning i Ø-siden. Mulig randsten i N-siden. Anden afmærkning: Ved højtop er opstillet (ikke nedgravet) et træstykke med friskmalede streger og pile; formodentlig midlertidigt sigtepunkt eller post for landmåling, terrænløb eller lignende. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)