Meelby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
010505-15

Fredningsnr.
272614

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 2726-13, 14. Hellekiste, 2,75 m l. i Ø-V, 3/4 m br., bestående af 1 sidesten i V., 4 i S., 4 i N. Ingen dæksten. Fritliggende i plantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste, 2,75 m. l. i Ø-V, 0,75 m. br., bestaaende af 1 Sidesten i V, 4 i S, 4 i N. Ingen Dæksten. Fritliggende i Plantning.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellekiste i privat småskov/have. Kisten er orienteret SØ-NV. 4 sidesten mod SV og 5 mod NØ. I gavlen mod NV står en enkelt stor sten, medens kisten i den modsatte ende er uafsluttet. Der har efter oplysninger og sporene at dømme været gravet i begrænset omfang i og omkring kisten for nyligt, uden at der dog derved er sket større forstyrrelser, bortset fra at en ekstra sidesten, der ikke figurerer i den tidligere beskrivelse er dukket op i den nordøstlige langside. Plejeplan: En eventuel pleje af fortidsmindet burde omfatte en fældning af nogle af de birketræer der står umiddelbart omkring anlægget for herved at give mere lys til en kraftigere bundvegetation af græs, der dermed kunne fastholde jorden omkring kisten og forhindre erosion omkring og udskridning af stenene. Mål: 0,5x2,6x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et rimeligt instruktivt eksemplar. Bevoksning: 1983: Mos

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)