Teglværkskov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090610-6

Fredningsnr.
371814

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 3718-16, 3718-14, 3718-15 Høj, 2 x 16 m. På toppen cementfundament af fjernet pavillon. I Teglværksskov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trädbevuxen hög i Teglværkskoven. Foten svårbestämbar, när marken sluttar åt alle sidor. Diam. ca. 16 m, höjd öfver fot i O ca. 2 m. Toppen flat, ca. 6 m. i diam.; här står en pavil- jong, "Frederikslyst", till hvilken vägar leda från NV och SO. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Paa Toppen Cementfundament af fjernet pavillon. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skov liggende på et naturligt højdedrag, der gør, at højen virker betydeligt større. Omkranset af store bøge. På højtoppen et betonfundament 4 x 4 m. Toppen er flad. En adgangsvej nedgravet lidt i højens side er anlagt mod Ø 3 m. bredt. I dette spor ses toppen af et par formodede randsten. Ned ad højsiderne ses flere vegetationsløse slidspor efter færdsel. Højen besøges tydeligvis af mange. ** Seværdighedsforklaring ** Markant beliggende høj, der er meget besøgt. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i Teglværkskoven. 16 meter i diameter og omtrent 2 meter høj med en affladet top.

Litteraturhenvisninger  (0)