Svenskehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090610-9

Fredningsnr.
371813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 3718-10, 3718-13, 3718-11, 3718-12, 3718-17 Høj, 1,5 x 14 m. Plan top. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trädbevuxen hög i skog, diam 14-15 m, höjd öfver fot i O 1,50 m. Toppen plan, grästorfven borta, diam. 7 m. Från SV och NO gångar upp til toppen. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 14 m. Plan Top. Skov. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: Højde 1,7 m., længde 18,0 m. Beskadigelse: Sti over toppen. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj beliggende i et skovbryn. Omtrent 15 meter i diameter og 1,7 meter høj med en let plan top.

Litteraturhenvisninger  (0)