Markebækgrd.
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010506-1

Fredningsnr.
282722

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/11 1935 (Gdr. N. H. Nielsen) Diplom. Højning 0,7 m høj og ca. 8 m i kvadrat. Omkring højen en kvadratisk stensætning, der har følgende antal sten: N: 3, V: 4, Ø: 4, S: 2. Græsgroet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En næsten quadratisk Steensætning, der omfatter en flad Høi; 19 2/3' lang V.t.Sv.-Ø.t.Sø. 20' lang N.t.Nv.-S.t.Sø. paa den nordlige Side staae 3 Stene, paa den vestlige Side staae 4 Stene (oprindelig 5), paa den østlige Side staae 4 Stene, paa den sydlige Side staae 3 Stene (oprindelig 4). Paa den østlige Side ligger den næstnordligste Steen. Den næstnordligste Randsteen paa den vestlige Side rager 3 5/12' op over Marken. Intet Spor af Kammer. Denne mærkelige Steensætning er beskreven i Indberetning af 20/8 1833, som opbevares i Museets Archiv. Bevoksning: 1982: Græs

1887 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning 0,7 m. høj og ca. 8 m. i Kvadrat. Omkring Højen en kvadratisk Stensætning, der har følgende Antal Sten: N: 3, V: 4, Ø: 4, S: 2. Græsgroet. I Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Lav høj omgivet af kvadratisk stensætning. Antal sten: 3 i N, 4 i Ø, 2 i S og 4 i V (hjørnesten talt dobbelt). Der er for nylig smidt småbunker af småsten op på højen, formodentlig sten fra en kartoffeloptager. Ejeren kunne ikke findes. 4.4. Stenene fjernet. M.B. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)