Store Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010507-3

Fredningsnr.
282723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj 3,6 x 23 m. I toppen en hulning 4 m i diameter og ca. 1 m dyb. En hul afgravning af SV-side. Siderne lidt ujævne, men i det hele en køn høj med smuk beliggenhed. NMI: I højen skal være begravet en høne med tre guldæg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Høi", 52' i Diameter; i Toppen, hvor enkelte Bronzesager ere fundne, er der gravet saa, at Høiden ikke kan opgives. Bevoksning: 1982: Græs

1887 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,6 x 23 m..I Toppen en Hulning 4 m. i Diam. og ca. 1 m. dyb. En hul Afgravning af SV-Side. Siderne lidt ujævne, men i det hele en køn Høj med smuk Beliggenhed. I Højen skal være begravet en Høne med tre Guldæg.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 3,8 x 20,0 x 19,0 m. Hulning i top på 3,0 m. i diam. og 0,5 m. dyb; desuden en fordybning i SV-siden. Ved besigtigelsen har opmærksomheden ikke været henledt på grusgravningen indenfor 100 m.-zonen. Afmærkningen i rubrikken "råstof-nu" og udmåling på 4 cm. kort viser, at grusgravning har fundet sted indtil 40-60 m. fra højen. Af sagen F. 2536/68 fremgår, at der efter flere forhandlinger ikke er givet dispensation. Efter genbesigtigelse for at fastslå forholdene helt nøjagtigt må sagen formodentlig bringes for Fredningsnævnet. 11.04.89 Området rundt om gravhøjen mod N, V og S virker planeret (markoverfladen er flad, jævn og hård) og er desuden tilplantet med gran (HELT nylig, planter ca. 2 dm. høje!) indtil 4 m. fra højfod. Afstanden til grustagskanten er ca. som på berejsningens 4-cm. kort. Retablering ser ud til at være påbegyndt SV for højen. ** Seværdighedsforklaring ** Højen, der er stor og flot, ligger - endnu - meget smukt med vidt udsyn til trods for, at udsigten skæmmes af grusgraven. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)