Mankegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010507-15

Fredningsnr.
282724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj 2 x 15 (N-S) x 40 (Ø-V) m. Randsten: S: 1, Ø: 1, V: 1. Overfladen ujævn på grund af plantningsfurer. Mange rævegrave. Tæt bevokset med nåletræer og løvtræer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, meget ødelagt. Nø-Sv 167' lang, men synes at have været længere. 40' bred. Ved den sydlige Ende ligge 2 store Randstene, deelviis skjulte af Høifylden. Paa den østlige Side er der 2 staaende og 6 liggende Randstene, paa den vestlige 2 staaende og 5 liggende Randstene, hvoraf den største er 5 1/2' lang. 44' fra den nordlige Ende sees spredte Stene af et Kammer, hvis sydlige Endesteen staaer paa sin Plads; det har været kisteformet, 6' langt og bestaaet af 4 svære Sidestene. Kamret stod i Retningen Nø-Sv. Et Par Fod vestlig for dette Kammer staaer den østlige Sidesteen af et andet i Retning Nø-Sv. Det har bestaaet af 4 store Sidestene og 1 Overligger; det har været 6' langt. Eieren fandt begge Kamre tomme. Ved Dyssens Ende mod Nø. ligge sprængte Stene, som formeentlig have været Randstene. Jordhøien er 5-6' høi. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 2 x 15 (N-S) x 40 (Ø-V) m.. Randsten: S: 1, Ø: 1, V: 1. Overfladen ujævn paa Grund af Plantningsfurer. Mange Rævegrave. Tæt bevokset med Naaletræer og Løvtræer.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, NØ-SV, 1,7 x 31,0 x 14,0 m. Afgravet i SV-enden, hvor der ligger en næsten 2 m. lang væltet randsten. Hele NV-langside er afgravet; kan kun konstateres p.g.a. 4 randsten. 1 randsten i SØ-siden. Mange rævegrave overalt i højen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)