Mankegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010507-17

Fredningsnr.
282725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 1,5 x 9 x 33 m (NØ-SV). En del af SV-ende bortgra- vet. Overflade og sider stærkt afgravet. Græsgroet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, meget ødelagt. Nu Nø-Sv 159 lang, men har været længere, da den er bortgraven i begge Ender. 25' bred og 6' høi. Paa den østlige Side ligge 14 smaa Randstene i Høifylden, paa den vestlige Side hviler i Høifylden en Randsteen, der er 3 2/3' lang og 4 1/4' bred. Paa Længdemidten og 51' fra den sydlige Ende sees Randen af et jordfyldt kisteformet Kammer, som paa den vestlige Side bestaaer af 2, paa den østlige af 1 Sidesteen, 1 Steen for hver Ende. Overliggeren mangler. Det er c. 4' langt; i den nordlige Ende 23", i den sydlige Ende 19" bredt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 1,5 x 9 x 33 m. (NØ-SV). En Del af SV-Ende bortgravet. Overflade og Sider stærkt afgravet. Græsgroet. I Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, NØ-SV, 1,7 x 31,0 x 9,0 m. SV-enden helt forgravet; desuden afgravning i NØ-enden. Overfladen er meget ujævn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)