Katrinehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010508-3

Fredningsnr.
27287

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Katrinehøj". Megalittomt med rester af kammer. Højen er 1 x 9 m. Kammeret er ca. 2 x 5 m, orienteret Ø-V. En bæresten, ca. 1 x 1 m stor og 1 m høj, ved indgangen mod SV synes at stå in situ ligesom en bæresten, 0,5 x 1 m stor og 0,4 m høj, V for indgangen. Højen er opfyldt af mange meter- og hovedstore sten, hvoraf nogle kan være in situ.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Katrinehøi", en sløifet Dysse, hvoraf nu kun en Bunke store og mindre Stene er tilbage. Bevoksning: 1988: Græs

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Katrinehøj", nu sløjfet Dysse, hvoraf nu kun er en Bunke store og mindre Sten er tilbage. Om Rester af Kammer ligger under Stendyngen, kan ikke vides; skal Dyngen flyttes engang, bør der vises Forsigtighed.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stendyngen måske delvist ryddet siden beskrivelse i forbindelse med fredningsrejse. I det mindste kan der skelnes en ødelagt jættestue. Af gangen mod SØ ses 2 sten på S-side og 1 (inderst ved kammeret) på N-siden. af kammeret står 1 bæresten S for gangudmundingen, 1 af S-gavlen (der må have bestået af 2 sten) og 1 af V-siden. En anden bæresten i V-siden samt bærestenen i N-gavlen er indvæltede. Stuen synes at have bestået af 1 bæresten på hver side af gangen i Ø, 2 i S, 3 i V og 1 i N. Indvendig længde ca. 3 m. Indvendig bredde ca. 1 1/2 m. Kammeret er jordfyldt, så kun øverste 30-40 cm af bærestenene stikker op over højningen. Hertil adskillige større og mindre sten i og omkring kammeret. Bevokset med græs og urter. Monumentalt beliggende højt i terrænet, omgivet af dyrket mark til alle sider. Restaurering i form af fjernelse af de løse sten og rejsning af de indvæltede bæresten formålsløs, da højen er utilgængelig for offentligheden, og da den også i restaureret udgave vil ligne en uformelig stendynge, set fra offentlige veje i N, Ø og S. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig. Fuldt synlig fra offentlige veje i N, Ø og S, hvorfra dog kun ses en uordentlig bunke sten. ** Sagsbehandlerkommentarer ** C-høj. Tinglyses (6111-305). Bevoksning: 1988: Græs

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0305
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Katrinehøj". Megalittomt med rester af kammer. Højen er 1 x 9 m. Kammeret er ca. 2 x 5 m, orienteret Ø-V. En bæresten, ca. 1 x 1 m stor og 1 m høj, ved indgangen mod SV synes at stå in situ ligesom en bæresten, 0,5 x 1 m stor og 0,4 m høj, V for indgangen. Højen er opfyldt af mange meter- og hovedstore sten, hvoraf nogle kan være in situ.

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0305
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)