Ll. Havelse
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
010511-37

Fredningsnr.
282714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Hellekiste i overpløjet høj. Kistens længde 3,50 m (Ø-V), bredde 1,15 m. Den er dannet af 17 sten + 5 ret svære dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1938 Museal udgravning
Journal nr.: 408/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fire overpløjede Høje [sb.37B-E]; i den næstnordligste Stenalders Hellekiste [sb.37C].

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste i overpløjet Høj. Kistens Længde 3,50 (Ø-V), Bredde 1,15 m.. Den er dannet af 17 Sten + 5 ret svære Dæksten.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellekiste i overpløjet høj. Hellekisten består af 17 bæresten og 5 dæksten og er orienteret Ø-V. Kammeret er delvist jordfyldt. V for vestligste dæksten ligger en sten, som ikke synes at høre til kisten. De to østligste dæksten ligger ikke på plads, men ligger umiddelbart N for kisten. Skaden bør repareres af fagfolk. 18.04.89 Højen er ca. 14 m. i diameter og er 0,5-1,0 m. høj; største højde i Ø p.g.a. opkastet fyld fra kistehullet. Højen ligger i opgivet ager, nu opdyrket græsmark (uden hegn). N for højen, op til højfod, dyrket mark. Fra højen et vidt udsyn M.B. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Højen og kisten udgravet af C.J. Becker. Den høj, der ses i dag, er sandsynligvis fyld fra udgravningen. Tinglysningen udvides ikke. M.B. Bevoksning: 1982: Græs

2006 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Journal nr.: A2150
Folkemuseet
Besigtiget og fotograferet af museet i 2006. Da hellekisten stadig eksisterer skal museet venligst anmode Kulturarvestyrelsen overveje en fredning af den.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)