Gandløse Eget
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010602-4

Fredningsnr.
292815

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 18 x 6 m; 3 kamre hvoraf det midterste har 5 bære- sten og en stor dæksten; de andre smalle, med 3 bæresten. Randsten: N 2, V 8, Ø 7.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor og ret vel bevaret Langdysse ligger paa en temmelig betydelig, men jævnt stigende Høining; Dyssens Jordfyld hæver sig jævnt fra den naturlige Bakke. Af Randstenene staa to (med Kryds betegnede) opreist og rage op over Mulden; de andre ere opstyrtede, gledne ud fra deres oprindelige Plads og dækkede af Muld. Kun fra den sydlige Ende og det nordøstlige Hjørne kan det bestemt paavises, at Stene ere bortførte; ialt findes endnu 14 Randsten. Langdyssens Længde i Nord-Syd er 54 Fod, udvendigt Maal; dend Bredde mellem Randstenene paa 3 Steder: i Midten, mod Nord og mod Syd er 30, 25 og 28 Fod. Indenfor Randstenene hæver en Jordhøi sig, skraanende jævnt op til en flad Ryg. I Midten af denne ligger, med Underkanten i Flugt med Høiens O- verflade, en mægtig Sten, 8 Fod og 8 1/2 Fod bred, 4 Fod 5 Tommer høi, smukt rundet opadtil og flad paa Undersiden. Denne Sten hviler paa de 3 af 5 under den sydlige Sten, som danne et Kammer opfyldt indtil 1/2 Fod fra Overliggeren. Kammeret er 2 1/2 Fod bredt; dets Længste Side er 8 Fod. Graven ligger, modsat Langdyssens Længderetning, lige i Øst-Vest. Paa hver side af dette Gravkammer, i en Afstand af omtrent 10 Fod fra Langdyssens Ender staa overimod den østlige Side 2 firkantede Stenkister. Overligger findes ikke; den øverste Kant af Sidestenene er i Flugt med Høiens Overflade. Den nordlige Kiste, som synes at være udgraven, er 3 Fod lang, 1 1/2 Fod bred; af oprindelig 4 Sten mangler 1. I den sydlige Kiste, som er omtrent af samme størrelse som den nordlige, sees 3 Sten; om ogsaa her mangle 1 Sten, eller om den er dækket af Jord, kunde ikke afgjøres; Kisten er fyldt med Muld. Se Pl. 40-1.

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 18 x 6 m; 3 Kamre, hvoraf det midterste har 5 Bæresten og en stor Dæksten; de andre smalle, med 3 Bæresten. Randsten: N 2, V 8, Ø 7.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)