Gandløse Eget
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010602-5

Fredningsnr.
292816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 11 x 8 m. Kammer af 3 bæresten. 6 Randsten mod Ø, V 8, N 2, S 1, alle oprejste.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved den sydlige Udkant af Skoven ligger en Langdysse: 35 Fod lang, 24 Fod bred; Længderetning: Nord-Syd. Der synes oprindelig at have været 8 Randsten i hver Længdeside, 2 i hver Ende; nu findes mod Øst: 6, mod Vest: 8, mod Nord: 2, mod Syd: 1; den sydvestlige Hjørnesten er stor og staaer opreist. Midt i den af Randstenene indesluttede, flade Høi ligger Kammeret; Dækstenen og den østlige Sidesten mangle; de 3 bevarede Sidestens Overkant er ved Høiens Overflade. Kammeret er 5 Fod langt 3 Fod bredt, indvendigt Maal, med Længderetning: Øst-Vest. Da jeg under mit første Ophold i Gandløse saa Langdyssen, stod en stor, meget gammel Træstub i Graven. ved mit andet besøg var Stubben borttagen og en Mængde Flintskjærver og Haandsten, som laa spredt omkring, vidnede om, at Graven var blevet udrodet.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 11 x 8 m. Kammer af 3 Bæresten. Randsten: Ø 6, V 8, N 2, S 1, alle oprejste.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)