Gandløse Orne
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010602-30

Fredningsnr.
292818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Sandsynligvis midderlalderligt militæranlæg (motte)

Fredningstekst
Rest af stor høj, nu kun ringformet vold, 20 m i diameter, 2 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen af en lille rund Bakke, som ligger meget høit, hæver sig en rund Vold, der falder temmelig brat af mod Bakkeskraaningen. Bag denne Vold, som er omtrent 2 Alen bred paa Overfladen, gaaer en omtrent 2 Alen dyb Grav, indenfor hvilken en uregelmæssig Jordknold hæver sig i Høide med Volden. Mod Syd findes ingen Grav eller Vold, idet den indre Høining skyder sig helt ud til Bakkeskraaningen. Hvor Graven ender paa begge Sider af den indre Høi forbindes denne og Volden ved en meget svag Høining. Den indre Høi er uregelmæssig; det seer ud, som om der er blevet udgravet Noget (en stensat Grav) i dens Midte. Det Hele paafaldende Anlæg, som er omtrent 40 Fod i Gjennemsnit, og som hæver sig omtrent 5 Alen over den naturlige Bakke, kunde ligne en Fæstning i det smaa.

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af stor Høj, nu kun en ringformet Vold, 20 m i Diam., 2 m høj.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der muligvis er tale om et middelalderligt voldanlæg (motte), der er en del af fortidsminde 2928:80. Sidstnævnte ligger i forlængelse af dette fortidsminde (2928:18) i nordlig retning, og kan ikke i grundplanen skelnes herfra.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)