Borgeskov
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090611-46

Fredningsnr.
37189

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/3 1924, stamhusbesidder G. Juel. Høj, 5 x 25 m. Ret spids top. Høje træer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trädbevuxen hög. Öfver foten i V går resten af en förövrigt forsvunnen häck. Några stigar upp till den spetsiga toppen. Oskadad. Höjd ca. 5 m, diam, i N-S ca. 26 m, i O-V ca. 23 m. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor rund høj i ager. Tilgroet med store træer og buske. I højtoppen ses en nyere nedgravning 1 x 1 m. antagelig forårsaget af ræve. Flere steder på højsiderne ses tilsvarende forsøg på gravningerne i mindre omfang. Mod NV er der fra højfoden et bredt bælte på 4 m.'s bredde med noget der ligner en opkastet vold i en længde på 25 m. Dette bælte er tilgroet med krat og træer og er ikke af nyere dato. ** Seværdighedsforklaring ** Markant beliggende 100 m. fra hovedlandevej. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en stor rundhøj der ligger i dyrket mark.

2017 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Museal retablering

Litteraturhenvisninger  (0)