Mørkedysse
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010603-3

Fredningsnr.
292810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, "Mørkedysse". 0,5 x 15 m. S-­lig højfod bortskåret af vej. I højen et rektangulært kammer, orienteret ca. N-S, sat af 2 meget store sidesten med en gavlsten i N. Kammeret er åbent mod S og uden dæksten. Kammeret måler 2 x 1 m og er ca. 1,2 m højt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart nord for Skovveien ligge Resterne af en mægtig Begravelse "Mørkedysse" kaldet. Midt i en flad Høi, sammensat af Jord og Haandsten, ikke omgiven af Randsten, staa 3 Sidesten af et Gravkammer; dette er 5 Fod 7 Tommer langt (Længderetning: Nordøst-Sydvest, 2 Streger til Syd), 3 1/2 Fod bredt, indvendigt Maal; fra Bunden til Sidestenenes Kant maaltes over 4 Fod, til Endestenens 3 Fod. Stenene have indad til lige og flade Sider; i det østre Hjørne sees Levninger af en tør Mur. Da Graven blev ødelagt, fandtes et Skelet, liggende med Hovedet indad i Skoven (Nordøst), Benene ud mod Veien (Sydvest). Denne Dysse fortjener sikkert at fredes paa Grund af sine mægtige Stene.

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mørkedysse", Kammer af 3 Bæresten i flad Høj.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)