Slagslunde Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010603-4

Fredningsnr.
292861

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Slagslunde skov afd. 302/303. Langhøj, 23 meter lang, bredde 6,5 meter, højde 1 meter. Orientering efter længden øst-vest. I den nordlige langside ses 8 små randsten. I sydsiden er der 3. I den østlige kort- side står 3 randsten, som er noget større end dem, der fin- des i langsiderne. 4 meter fra den østlige kortside findes en grube i højen, i hvis sydøstlige kant der sidder to 0,3 x 0,3 x 0,1 meter store blokke. Antagelig et kammer; 6 meter længere mod nord findes endnu en grube, i hvis sydlige del der findes et antal hovedstore sten. Antagelig et andet kam- mer. Højen er noget afgravet i syd og nordvest. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtrent 100 Alen inde i Skoven ligger en bevoxet, stærkt ødelagt Langdysse. Den har, med en Bredde af omtrent 23 Fod, en Længde af 80 Fod i Øst-Vest. Den lange flade Jordhøining har oprindelig været tæt omsat med Sten; nu ere de fleste borttagne. To Huller i dens Indre, det vestlige 24 Fod, det østlige 14 Fod fra den nærmeste Ende, synes at være Stederne, hvor Kamrene, hvoraf nu ingen Sten findes, have været. I det sydøstlige Hjørne staaer en Sten, som er noget høiere end de andre.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Helt ødelagt, hullet; 3 Sten kan være Randsten.

1982 Tinglysning
Journal nr.: 4242/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 23 meter lang, bredde 6,5 meter, højde 1 meter. Orientering efter længden øst-vest. I den nordlige langside ses 8 små randsten. I sydsiden er der 3. I den østlige kortside står 3 randsten, som er noget større end dem, der findes i langsiderne. 4 meter fra den østlige kortside findes en grube i højen, i hvis sydøstlige kant der sidder to 0,3 x 0,3 x 0,1 meter store blokke. Antagelig et kammer; 6 meter længere mod nord findes endnu en grube, i hvis sydlige del der findes et antal hovedstore sten. Antagelig et andet kammer. Højen er noget afgravet i syd og nordvest. I skov. F.53-1808.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4242/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)