Borgeskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090611-54

Fredningsnr.
37187

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/3 1924, Stamhusbesidder G. Juel. Høj, 1,75 x 16 m. Store træer. NMI: I gul liste er sb.nr. rettet fra 36 til 54.
Undersøgelsehistorie  (6)
1916 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trädbevuxen hög i äker. Höjd ca. 1,75 m, diam. i O-V 15 m, i N- S 17 m. På den rundade toppen en del troligen från marken upp- kastade större stenar. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 16 m. Store Træer. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 18,0 x 18,0 m., rund i ager. Bevokset med store meget gamle træer (8 stk.). 50 m. fra vej. ** Seværdighedsforklaring ** Kan tydeligt ses fra vej. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark. Højen er græsklædt og bevokset med tre gamle ege, 1 bøg og en yngre tjørn og hyld. Der ses træstubbe efter tidligere beskrevne træer.

Litteraturhenvisninger  (0)