Borgeskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090611-58

Fredningsnr.
37188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: I gul liste fredet 1924. Høj, 1,5 x 12 m. I krat.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 ½ x 12 m. Krat. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj i ager. Smuk form, græsklædt med 4 store flerstammede løvtræer. 100 m. fra vej. ** Seværdighedsforklaring ** Kan tydeligt ses fra vej. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i dyrket mark. Smuk kuplet form med fire flerstammede løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)