Konehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010605-3

Fredningsnr.
302816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Den nordlige og største del af "Konehøj", hvis sydlige del er bortgravet. Stejlbrink her; i toppen et nyt hul. 20 x 12 m, 4 m høj.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjellet mellem disse Marker findes Levningerne af en Jordhøi. Den har oprindelig havt et Tværmaal af omtrent 65 Fod med en Høide af over 5 Fod; nu er den udjævnet oventil, og omtrent Halvdelen er afkjørt. I den Sløifede Del af Høien skal være fundet en Gjenstand af Bronze, hvorom ingen nærmere Oplysning kunde gives. Høien kaldes "Konehøi". Bevoksning: 1982: Græs

1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordlige og største Del af "Konehøj", hvis sydlige Del er bortgravet. Stejlbrink her; i Toppen større, nyt Hul. 20 x 12 m, 4 m høj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, afgravet i S-siden. I SØ del af højen en ældre nedgravning. Højtoppen er flad med mindre forsænkning. Mål: 3,4x19x13 m. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)