Hindemae Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090604-25

Fredningsnr.
37172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 13 m; i toppen hul efter rævegrav; fodkrans af 25 små sten. I skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1917 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bokbeväxt rundhög i bokskog, ca. 11 m. i diam., drygt 1 m hög. En randkrets kring högfoten; ca. 25 tämligen små stenar synliga. I SO-sidan af högens topp en mindre grop; högbotten knappast nådd. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 13 m; i Toppen Hul efter Rævegrav; Fodkrans af 25 smaa Sten. I Skov. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1949 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i Hindemae Skov. Bevokset med gammel fyr. Velbevaret randstenskæde ialt 21 synlige. I toppen af højen, lidt mod Ø ses en gammel sænkning ca. 2 x 3 m. og 0,3 m. dyb. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er rundhøj, der ligger i skov. Højen er vanskelig at erkende pga. opvækst af hassel, enkelte birk, bøg og brombær. Af højenes randsten ses tre på østsiden og enkelte andre spredt omkring højfoden. Øvrige randsten er overgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)