Brøns Mose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010606-31

Printvenlig side
Anlæg og datering  (7)
Votivfund, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Analyser af pollenprøver fra hjelmene og tørvegraven.

Votivfund, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Kulstof 14-datering af formodede fragmenter af træbakken. Dateringsresultaterne tyder dog på, at stumperne intet har med træbakken at gøre, men er samlet op fra en ældre aflejring i mosen.

Votivfund, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Kulstof 14-datering af formodede fragmenter af træbakken. Dateringsresultaterne tyder dog på, at stumperne intet har med træbakken at gøre, men er samlet op fra en ældre aflejring i mosen.

Votivfund, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Træunderlaget bestemt til at være asketræ.

Votivfund, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Metalanalyse af Viksø-hjelmene, foretaget af firmaet Paul Bergsøe & Søn.

Votivfund, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Analyse af prøver fra hjelmene viste rester af fjer, formentlig fra en fjerprydelse.

Votivfund, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Analyse af formodet harpiksprøve. Dens art kunne ikke nærmere bestemmes. (Universitetets Kemiske Laboratorium).

Undersøgelsehistorie  (17)
1942 Botanisk analyse
Journal nr.: A290
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Analyser af pollenprøver fra hjelmene og tørvegraven.

1942 Analyser af materiale
Journal nr.: A290
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Analyser af pollenprøver fra hjelmene og tørvegraven.

1942 Tørvegravning
Journal nr.: 650/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en nyåbnet tørvegrav i Brøns Mose, Viksø, mærkede en af arbejdsmændene noget knase under sin spade. Det viste sig, at spaden var gået igennem et lerkar og videre ned i noget bronze. Da han troede, der blot var tale om nedgravet affald, blev det hurtigt taget op og lagt til side, indtil arbejdsformanden senere på dagen tog sig af det og fik det lagt ind i et skur. Bronzestykkerne var nemlig dele af to hornede hjelme, dekoreret med bukler, "øjne" og "øjenbrynsbuer" samt forsynet med en krog i panden. Ved den undersøgelse af tørvegraven, som formanden foranstaltede, fremkom yderligere nogle bronzefragmenter samt et stykke af en træplade med en cirkelrund rille, der viser, at i hvert fald den ene af hjelmene har stået på den. Genstandene havde ligget ca. 70 cm under mosens overflade.

1942 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 650/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal udgravning
Journal nr.: 650/42
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I de følgende par uger foretog Nationalmuseet en undersøgelse på fundstedet. En del af den opgravede tørvejord blev skyllet igennem et sold, ligesom museet opkøbte et parti færdigpressede tørv, som fik samme behandling. Herved lykkedes det at finde bl.a. to "øjenbrynsbuer", nogle lerkarskår og et brudstykke af den asketræsbakke, som den ene hjelm må have stået på. Der blev endvidere udtaget prøver fra tørvegraven.

1944 Metallurgi
Uspecificeret institution
Metalanalyse af Viksø-hjelmene, foretaget af firmaet Paul Bergsøe & Søn.

1944 Zoologisk analyse
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
Analyse af prøver fra hjelmene viste rester af fjer, formentlig fra en fjerprydelse.

1944 Analyser af materiale
Uspecificeret institution
Metalanalyse af Viksø-hjelmene, foretaget af firmaet Paul Bergsøe & Søn.

1944 Analyser af materiale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.
Analyse af prøver fra hjelmene viste rester af fjer, formentlig fra en fjerprydelse.

1946 Botanisk analyse
Botanisk Museum
Træunderlaget bestemt til at være asketræ.

1946 Fysisk/kemisk analyse
Uspecificeret institution
Analyse af formodet harpiksprøve. Dens art kunne ikke nærmere bestemmes. (Universitetets Kemiske Laboratorium).

1946 Analyser af materiale
Uspecificeret institution
Analyse af formodet harpiksprøve. Dens art kunne ikke nærmere bestemmes. (Universitetets Kemiske Laboratorium).

1946 Analyser af materiale
Botanisk Museum
Træunderlaget bestemt til at være asketræ.

1972 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
Kulstof 14-datering af formodede fragmenter af træbakken. Dateringsresultaterne tyder dog på, at stumperne intet har med træbakken at gøre, men er samlet op fra en ældre aflejring i mosen.

1972 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
Kulstof 14-datering af formodede fragmenter af træbakken. Dateringsresultaterne tyder dog på, at stumperne intet har med træbakken at gøre, men er samlet op fra en ældre aflejring i mosen.

1972 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet
Kulstof 14-datering af formodede fragmenter af træbakken. Dateringsresultaterne tyder dog på, at stumperne intet har med træbakken at gøre, men er samlet op fra en ældre aflejring i mosen.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0007
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)