Søster-Svenstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020102-2

Fredningsnr.
332639

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 4/10 1901 (Gdr. Lars Peter Andersen) Sølvbæger Afmærkn.: MS. (1907 Lieutn. Lassen) Langdysse med 2 kamre, uden randsten. Lav jordhøj 17 m (Ø-V), 13 m br. Vestlige kammer 1,45 x 1,25, med 4 sidesten, hvoraf den mod S. lavere, 2 gangsten og stor dæksten. Østlige kammer 1,80 x 1,30 m, med 4 sidesten, hvoraf den mod S. kun har kamrets halve bredde, 2 gangsten og stor dæksten sprængt i 2 stykker. Bevokset med store træer.
Undersøgelsehistorie  (10)
1862 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution

1862 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Langdysse med to Gravkamre, men uden Randstene, som forlængst ere borttagne. Den lave Jordhøi er 17 Meter lang (Øst til Vest) 13 Meter bred, med nogle større Træer og noget Krat. Gravkammeret mod Vest er 1,45 langt, 1,25 M bredt, med fire Sidestene, hvoraf den ene mod Syd er lavere, udenfor denne to Gangstene, over Graven en stor Dæksten. Gravkammeret mod Øst, er 1,80 M langt, 1,30 M bredt, med fire Sidestene, hvoraf den mod Syd kun har Kamrets halve Bredde, hvorved dannes en aaben Indgang udenfor hvilken 2 Gangestene. Over Graven en stor Dæksten, som er sprængt i to Stykker. Afstanden mellem Kamrene er 4,60 Meter. Hertil Plan og Fotografier. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med 2 Kamre, uden Randsten. Lav Jordhøj 17 m Ø-V, 13 m br. Vestlige Kammer 1,45 x 1,25 m, med 4 Sidesten, hvoraf den mod S. lavere, 2 Gangsten og stor Dæksten. Østlige Kammer 1,80 x 1,30 m, med 4 Sidesten hvoraf den mod S. kun har Kammerets halve Bredde, 2 Gangsten og stor Dæksten sprængt i 2 Stykker. Bevokset med store Træer.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 0,8x17x13 m i Ø-V'lig retning med 2 store kamre. V-kammer består af 4 bæresten (den sydlige noget lavere) 1 stor dæksten og 2 gangsten. Ø-kammer består af 4 bæresten (den sydlige kun halvbredde, åbning SØ) 2 gangsten og 1 dæksten sprængt i 2 stykker. Der ligger flere store sten (-stykker) på og i kanten af højen. Det vestlige dyssekammer rager ca 2 m op over højoverfladen. En sti (gennem raspmark) fører hen til dyssen fra nærliggende vej. Der ligger enkelte sten, grene og halmknippedele på højen - ikke påtalt. Ligger på skråning, indgår i højrække. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse, vidt udsyn også til andre fortidsminder. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1993 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-471
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Et bøgetræ var væltet ned på langdyssens to fritstående kamre, så dækstenen over det ene stod i 45 graders stilling på bærestenene. Træet blev skåret op og fjernet og rodkagen blev delvis vippet på plads. Den vippede dæksten blev lagt tilbage på plads. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)