Søster-Svenstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020102-3

Fredningsnr.
332638

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, 1,40 (N-S) x 0,60 m. af 4 lave sidesten. Ved si- den af den afvæltede dæksten. Herom lav, rund høj, ca. 1,5 x 8 m. Bevokset med eg og krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund lav Høi, 11 Meter i Tværmaal. I Midten en stensat Grav, 1,40 M lang (Syd til Nord) 0,60 M bred, med flere lave Sidestene. Ved siden af Graven ligger den afvæltede Dæksten. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, 1,40 (N-S) x 0,60 m af 4 lave Sidestene. Ved Siden af den afvæltede Dæksten. Herom lav, rund Høj, ca. 1,5 x 8 m. Bev. med Eg og Krat.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, mål ca 1,5x8x8 m. Omtrent i midten et aflangt kammer i NV-SØ'lig retning og en dæksten skubbet nedad sidestenene mod NV, ved åbningen mod SØ anes 2 sten. Nu ligger enkelte mindre sten på højen, sidestenene rager ca 10 cm op over højfladen, dækstenen nu op til ca 0,8 m over dette niveau. Ved nylig markafbrænding er højen blevet lidt afsvedet mod SV. Den ligger ca 500 m til offentlig vej, lidt nedenfor en større morænebakke nær å og andre fortidsminder. der har nylig været krattet i dyssekammerets bund af dyr/mennesker? Se også 3326.36, en rævegrav findes ved højfod mod Ø. Enkelte større sten anes ved højfod. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)