Søster-Svenstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020102-4

Fredningsnr.
332637

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse, ca. 13 m. i NØ-SV. Mod SV enkelte rand- sten, mod NØ en del afgravet. Ovenpå dyssen ligger en stor dæksten, 2 x 1,5 m, herunder ses toppene af kamrets bære- sten. Bevokset med træer og krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Langdysse, nu c. 13 Meter lang - fra Nordøst til Sydvest. Meget bevoxet med Krat. Mod Sydvest sees enkelte Randstene, mod nordøst er den en Del afgravet. Ovenpaa Dyssen ligger en stor Sten 2 x 1 1/2 M som rimeligvis er Dæksten over en Grav. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, ca. 13 m. l. i NØ-SV. Mod SV enkelte Randsten, mod NØ en Del afgravet. Ovenpaa Dyssen ligger en stor Dæksten, 2 x 1,5 m, herunder ses Toppen af Kammerets Bæresten. Bev. med Træer og Krat.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af landdysse, ca 1,3x13x10 m i NØ-SV'lig længderetning. På midten en stor aflang dæksten (samme længderetning som højen) og der anes bæresten derunder. Den rager ca 0,7 m over terræn. tæt vegetation hindrer nærmere beskrivelse. Randsten ses, mod NV 4, SV 4, SØ 2, Nå 3 Højen ligger lidt lavere end omgivende bakker, nær skrænt ned mod å og ådal. Omtrent 400 m til offentlig vej, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)