Søster-Svenstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020102-5

Fredningsnr.
332640

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, rektangulært, med indgang fra V. 0,50 x 1,40 (Ø-V)m., af 4 sidesten. Omgivende lav jordhøjning, ca. 1 x 5 x 8 m. I kanten og på overfladen ses 35-40 ret store sten. Bevokset med træer og krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav Jordhøining, hvorpaa en Del sprængte og henkastede Sten ligger i Uorden. Omtrent i Midten er en lav, stensat Grav, 1,40 M lang (Øst til Vest), 0,50 M bred. Der er 3 Sidestene, en Endesten synes at være borttaget. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, rektangulært, med Indgang fra V., 0,50 x 1,40 (ØV) m, af 4 Sidesten omgivende lav Jordhøjning ca, 1 x 5 x 8 m. I Kanten og paa Overfl. ses 35-40 ret store Sten. Bev. med Træer og Krat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, mål ca 1x5x8 m i SV-NØ'lig retning, lidt uregelmæssig form. I midten 3 bæresten til et aflangt kammer med 1 mindre sten i kamrets vestside (ligger i kamret), stenen mod N i 2 dele, ingen dæksten, rager ca 15 cm op over højoverfladen. På og ved kanten af højen mange sten og -stykker, vegetation hindrer nærmere beskrivelse. Den er bevokset med store løvtræer og krat, ved skel. Ligger ca 225 m fra offentlig vej, ret højt på en større moræneflade i et jævnt terræn, nær andre oldtidsminder. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)