Videdysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020102-6

Fredningsnr.
332641

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. Afmærkn.: MS. (1937. Hans Raklev) Langdysse "Videdysse" 33 m i NV-SØ x 8,4 m. I midten firesi- det kammer i dyssens længderetning, af 3 sidesten og overlig- ger, åbning mod SØ. 17 randsten i NØ, 2 i SØ-enden, 7 i SV og ingen i NV-enden. Flere afsprængte stykker. 14 m fra SØ-enden 3 store sten i række tværs over dyssen og i lignende afstand fra NV en tilsvarende række af 3 noget mindre sten. NMI: I haveanlæg.
Undersøgelsehistorie  (12)
1846 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Videdysse", 33 Meter lang (NV til SØ) 8,40 M bred. I Midten en stensat Grav, 1,80 M lang, 1,20 M bred, med 3 Sidestene, aaben mod S.Øst. Over Graven en stor Dæksten [[ingen høj]]. Der er omkring Dyssen 16 staaende Randstene, flere væltede og nogle sprængte. Noget Sydøst for Graven ligger i Række paa tværs af Dyssen 3 store Stene. Høifylden er u[??]tydelig i det midterste Parti af Dyssen, høiere mod begge Ender. Hertil Plan og 1 Fotografi. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1901 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 314/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937. FM opsat og Langdyssen restaureret ved J.Raklev. Se Pl. VII a.

1937 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936: Uforandret.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen "Videdysse", 33 m i NV-SØ x 8,4 m. I Midten firesidet Kammer i Dyssens Længderetning, af 3 Sidesten og Overligger, Aabning mod SØ. 17 Randsten i NØ, 2 i SØ-Enden, 7 i SV og ingen i NV-Enden. Flere afsprængte Stykker. 14 m fra SØ-Enden 3 store Sten i Række tværs over Dyssen og i lign. Afstand fra NV en tilsvarende Række af 3 noget mindre Sten. I Haveanlæg.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Videdysse. Langdysse, mål ca 2x33x8,4 m i NV-SØ'lig retning. På midten et aflangt kammer i dyssens længderetning med åbning mod SØ, 3 bæresten og 1 dæksten, ved åbningen ses mindre sten mod Ø. Randsten NØ 17, SØ 2, SV 7, NV 0. En række med 3 sten på tværs af højen både mod S og N, desuden enkelte "løse" sten på højen. Dyssekammeret rager ca 2 m over terræn (ligger i lavt midterområde) det svarer til ca 1 m over største højoverflade mod N og S. Den ligger ved husmandssted, ca 50 m fra offentlig vej, en sti fører skråt over højen. Den ligger højt i et ret fladt område med svage skråninger mod S og N. ** Seværdighedsforklaring ** Stor langdysse, ret velbevaret, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)