Langben Rises Høi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020102-8

Fredningsnr.
342610

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 15/4 1887 (Enkefru C. Høyer) Afmærkn.: MS. (1932 J. Raklev). Langdysse, Langben Rises Høj, i Birkede skov. 52,40 m lang i Ø.NØ-V.SV. x 9,5 m. 5 randsten for hver ende, 18 mod nord, 17 mod syd. I midten af østlige halvdel en lav, stensat grav, 1,5 m lang, med 3 sidesten. Dækket med tæt bøgekrat.
Undersøgelsehistorie  (8)
1885 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Langdysse, "Langben Rises Høi", 52,40 Meter lang, 9 1/2 M bred. Længderetning Øst-Vest. Der er 5 Randstene for hver Ende, 18 mod Nord, 17 mod Syd, deraf ere 23 omfaldne eller skredne. I Midten af østlige Halvdel er en lav stensat Grav, 1 1/2 Meter lang, med 3 Sidestene. En eller mulig to andre Grave er ryddede. Hertil Plan. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen "Langben Rises Høj" i Birkede Skov. 52,40 m l. i ØNØ-VSV x 9,5 m. 5 Randsten for hver Ende, 18 mod Nord, 17 mod S. I Midten af østl. Halvdel en lav, stensat Grav , 1,5 m l., med 3 Sidesten. Dækket med tæt Bøgekrat.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langben Rises høj. Langdysse, mål ca 2x52,4x49,5 m i ØNØ-VSV'lig retning. Et kammer i NØ-enden, aflangt med længderetning som højen, 3 bæresten og åbning mod Ø, ingen dæksten. Ligger i lavning i højen, yderligere 2 lavninger S herfor. Der er en nedslidt sti langs højtoppen. Store randsten: NV 18, NØ 4 (og 1 meget lille), SØ 17 og SV 5. En skovsti fører forbi højen, ca 700 m til offentlig vej. Terræn vanskeligt at beskrive p.g.a. nærliggende banelegeme og skovbevoksning, tilsyneladende lavt. ** Seværdighedsforklaring ** Stor ret velbevaret langdysse (tidligt udgravet). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)