Ramsømagle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020104-1

Fredningsnr.
332710

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

MS. (1907 Lieutn. Lassen) Rund høj, 3 x 12 m. Sænkning i toppen mod NV. Foden beskåret. I ager bevokset med græs og buskads.
Undersøgelsehistorie

1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En rund Høi, 12 Meter i Tværmaal, 3 Meter høi ganske godt bevaret. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3 x 12 m. Sænkning i Toppen mod NV. Foden beskaaret. I Ager, bev. med Græs og Buskads.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen måler ca 15x15x3 m, med en mindre sænkning (af ældre dato) i toppen. Højen er bevokset med gran og ligger i en mindre granplantage ud mod åben mark, ca 70 m fra offentlig vej. Placeret i ret fladt morænelandskab, vegetation hindrer dog udsyn. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum