Borgring
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020105-18

Fredningsnr.
342717

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Vikingetid (dateret 900 - 1066 e.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Bygningssten, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Areal på 29.860 m2 med spor af ringborgen Borgring. Arealet er udlagt foreløbigt ifølge aftale mellem Vallø Stift og Sydøstdanmarks Museum.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart østlig for Gaarden [Gl.Lellingegaard] ligger en Banke som bærer Navnet "Borgerring" og ved sin Beliggenhed tæt ved Aaen [Køge Å] og omgiven af Lavninger vilde være en ypperlig Plads for et middelalderligt Borganlæg. Herfra kunde de to smukke romanske Søilefodstykker være tagne, som efter i Mands Minde at have henligget paa Kirkegaarden nu ere førte til Yderholms Kro, hvor de ere opstillede ved Indgangsdøren. (Se Pl.II,1). Suppl.t.Dan.Atl.VI p.167. [Overflyttet fra 05.01.07, Lellinge Sogn].

1970 Privat observation fra luftfartøj
Journal nr.: 1130/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1970 Museal udgravning
Journal nr.: 1130/75
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Cirkelformet voldanlæg. Udateret. Indenfor volden fandtes bopladsspor i form af affaldsgruber fra ældre romersk jernalder.

2013 Museal forundersøgelse
Journal nr.: KNV00047
Museum Sydøstdanmark
Museum Sydøstdanmark gennemførte i samarbejde med Aarhus Universitet og University of york geotekniske undersøgelser af borganlægget.

2014 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00047
Museum Sydøstdanmark
Museum Sydøstdanmark ønsker i samarbejde med Aarhus Universitet at gennenmføre en mindre arkæologisk udgravning af det dyrkningstruet borganlæg.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)