Kløvested Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020108-8

Fredningsnr.
342715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1985 = Nyberejsningstekst Langdysse, orienteret i NV-SØ. Længde 12 m, bredde i N 8 m, i S 7 m. Maksimal højde 0,5 m. Fodkæden er velbevaret mod N og V. Mod N ses 3 sten, hvoraf en står på plads, mod V 7, mod Ø 2 og i SØ 1 sten, muligvis en hjørnesten. Stenene er op til meterstore, de fleste dog noget mindre. Intet kammer synligt, men i dyssens indre ses en ca 0,5 x 0,5 m stor sprængsten, der muligvis udgør rest af et kammer. Beliggende på en naturlig højning, der skråner svagt mod N og Ø. N for højningen er en grøft. I granskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-846
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse, orienteret NV-SØ. Længde 12 m, bredde i N 8 m, i S 7 m. Maksimal højde 0,5 m. Fodkæden er velbevaret mod N og V. Mod N ses 3 stene, hvoraf en står på plads, mod V 7, mod Ø 2 og i SØ 1 sten, muligvis en hjørnesten. Stenene er op til meterstore, de fleste dog noget mindre. Intet kammer er synligt, men i dyssens indre ses en ca. 0,5 x 0,5 m stor sprængsten, der muligvis udgør rest af et kammer. Beliggende på en naturlig højning, der skråner svagt mod N og Ø. N for højningen er en grøft. I granskov.

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-846
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)