Høiby
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020109-2

Fredningsnr.
332626

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort med 3326-25 Rund høj, 3,20 x 20 m. Flad top. Mod syd er siden stejl med gammel, tilgroet afgravning. Lyng- og græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 15 Meter i Tværmaal, 3,20 M høi. Næsten Halvdelen mod Sydvest afgravet. Bevoksning: 1982: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3,20 x 20 m. Flad Top. Mod Syd er Siden stejl med gammel tilgroet Afgravning. Lyng- og Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 3,2x20x20 m, rundet og hvælvet med ret flad top. Mod S er der ved en mindre tilgroet afgravning slidt en sti ind i højsiden (uden vegetation). En offentlig vej fører tæt forbi højen, der ligger i et grønt græsbevokset område ved et nyt parcelhuskvarter ca 50 m mod NV. Ligger højt i terræn på en mindre morænebakke ved skråning ned mod Kornerup ådal. ** Seværdighedsforklaring ** Større høj, med høj beliggenhed, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)